Publications by Marek Frankowski

  1. S. Ziętek, P. Ogrodnik, M. Frankowski, J. Chęciński, P. Wiśniowski, W. Skowroński, J. Wrona, T. Stobiecki, A. Żywczak, J. Barnaś
    Rectification of radio-frequency current in a giant-magnetoresistance spin valve
    Phys. Rev. B 91, 014430 (2015)
  2. W. Skowroński, M. Frankowski, J. Wrona, T. Stobiecki, P. Ogrodnik, J. Barnaś
    Spin-torque diode radio-frequency detector with voltage tuned resonance
    Appl. Phys. Lett. 105, 072409 (2014)