Publications by M Czapkiewicz

  1. S. Ziętek, P. Ogrodnik, W. Skowroński, P. Wiśniowski, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki, J. Barnaś
    The influence of interlayer exchange coupling in giant-magnetoresistive devices on spin diode effect in wide frequency range
    Appl. Phys. Lett. 107, 122410 (2015)