Personal profile

inż Jędrzej Tepper
master student
Room No.: 10
phone: +48 61 8 296 395
e-mail: jedrzej.tepper()gmail.com