List of seminars in 2016 / 2017

28 October 2016
dr Maciej Misiorny
Wpływ drgań magnetycznej molekuły na własności transportowe złącza molekularnego
10 November 2016
mgr Kacper Bocian
Cooper pair splitter: the three sites model
17 November 2016
dr Krzysztof Wójcik
Transport via single-molecule magnet coupled to superconductor
24 November 2016
dr Anna Dyrdał
Temperature dependence of electronic transport in Rashba two-dimensional electron gas
2 December 2016
mgr Anna Płomińska
Frequency-dependent conductance of a single molecular magnet coupled to ferromagnetic leads in the Kondo regime
15 December 2016
prof. Jan Martinek
Topological phase transitions and topological phases of matter
22 December 2016
mgr Kacper Wrześniewski
Dark states in spin-polarized transport through triple quantum dots
5 January 2017
dr Łukasz Karwacki
Spin-dependent thermoelectric effects in a quantum dot with Rashba spin-orbit coupling
19 January 2017
dr Piotr Trocha
Thermoelectric effects in quantum dot systems coupled to topological nanowire
30 January 2017
Levan Chotorlishvili
Institut fur Physik, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Germany
Zitterbewegung and quantum parametric resonance
3 February 2017
Bartłomiej Spisak
Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dynamika stanów elektronowych w złożonych układach jednowymiarowych. Ujęcie w przestrzeni fazowej.
9 February 2017
Jarosław Kłos
Zakład Fizyki Nanomateriałów, Wydział Fizyki UAM
Fale spinowe w planarnych strukturach magnetycznych
16 February 2017
dr Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska

Electronic States of Solids Division,
Adam Mickiewicz University in Poznań


Effect of graphene substrate on the spectroscopic properties of photovoltaic molecules
23 February 2017
Krzysztof Kolasiński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)
Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym
2 March 2017
prof. UAM Piotr Tomczak
Quantum Physics Division, Faculty of Physics AMU
Topologiczne przejścia fazowe w jednowymiarowych układach spinowych
9 March 2017
Piotr Majek
Selected spin-orbit driven phenomena in two-dimensional electron gas
5 April 2017
dr Pavel Baláž

Department of Condensed Matter Physics,
Charles University in Prague


Magnetic properties of Bi2Se3 3D topological insulator doped by Mn atoms: theory and numerical simulations
27 April 2017
dr Łukasz Karwacki
Spin-orbit torques in heavy metal-ferromagnet heterostructures
18 May 2017
dr Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska

Electronic States of Solids Division,
Adam Mickiewicz University in Poznań


Magnetic properties of mechanically controllable single molecule device with Cu-phthalocyanine - DFT-based analysis including SOC and electron-phonon interaction
25 May 2017
mgr Anna Płomińska
Current-induced magnetic switching in spin valves based on molecular magnets
22 June 2017
dr Małgorzata Wawrzyniak-Adamczewska

Electronic States of Solids Division,
Adam Mickiewicz University in Poznań


Electronic properties of the graphene with the Nickel-adatoms - a DFT study