Seminar talks by Krzysztof P. Wójcik

17 November 2016
Transport via single-molecule magnet coupled to superconductor
12 January 2015
Transport properties of T-shaped double quantum dots with ferromagnetic leads
24 October 2013
Transport through a quantum dot coupled to the superconductor and ferromagnet(s)
14 March 2013
Two-stage Kondo effect in the T-shaped quantum dots
11 October 2012
A simple Similarity Renormalization Group (Wegner's flow equation) calculation
10 May 2012
Wpływ asymetrii sprzężeń na transport przez kropkę kwantową przyłączoną do ferromagnetycznych elektrod
27 October 2011
Numeryczna Grupa Renormalizacji