Seminar talks by Iwona Gościańska

3 November 2011
Czasowo-rozdzielcze pomiary rezonansu FMR wywołanego transferen spinu w magnetycznych złączach tunelowych