Seminar talks by Jarosław Kłos

9 February 2017
Fale spinowe w planarnych strukturach magnetycznych