Seminar talks by Piotr Tomczak

2 March 2017
Topologiczne przejścia fazowe w jednowymiarowych układach spinowych